IBR Inotec Lab

IBR Inotec prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową (B+R) w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki.
Prowadzenie projektów badawczo rozwojowych pozwala nam na tworzenie wielu innowacyjnych produktów.  Z uwagi na nacisk jaki firma kładzie na działania badawcze i rozwojowe, w IBR Inotec został utworzony dział, zajmujący się tworzeniem i rozwojem innowacyjnych produktów. Działalność badawczo-rozwojowa IBR Inotec często prowadzona jest we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

IBR Inotec Lab

Działalność obejmuje prace badawcze i rozwojowe

Nad systemami optymalizacji procesów przemysłowychw szczególności wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w systemach automatyki cyfrowej zapewniających usprawnienie procesów oraz modelowanie i prognozowanie zjawisk fizycznych

Nad systemami integracji danych przemysłowych oraz nad metodami analizy stanu technicznego urządzeń

Na zlecenie klienta zewnętrznegoobejmujące projektowanie, modelowanie oraz rozwój systemów informatycznych dla urządzeń związanych z wytwarzaniem