Smart City

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania innowacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnej wspierającej realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie automatyzacji wykrywania emergentnych trendów społecznych i ekonomicznych, przy wykorzystaniu narzędzi Big Data oraz analizy semantycznej, wspartych rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i dynamicznej reprezentacji ontologicznej. Opracowana technologia zostanie ujęta w przetestowanym w warunkach rzeczywistych prototypie systemu informatycznego. Walidacja technologii w toku przeprowadzonych testów prototypu pozwoli na osiągnięcie przez nią gotowości do komercjalizacji - wdrożenia.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Opracowana technologia, wspierając identyfikację emergentnych trendów społecznych i ekonomicznych, będzie mogła docelowo znaleźć zastosowanie także w innych obszarach niż foresight dla inteligentnego miasta. Identyfikacja pojawiających się trendów ma bowiem istotne znaczenie także m.in. w obszarze kształtowania strategii marketingowych.

  Zadania

   Zadanie 1

  Eksperymentalne prace rozwojowe w zakresie określenia metod i sposobów pozyskania i przetwarzania danych, pozwalających na wygenerowanie wiedzy wspierającej analizę emergentnych trendów społecznych i ekonomicznych w procesie foresight dla inteligentnego miasta

   Zadanie 2

  Eksperymentalne prace rozwojowe związane z opracowaniem rozwiązań technologicznych automatyzujących wykrywanie trendów społecznych i ekonomicznych w kontekście procesu foresight dla inteligentnego miasta oraz z ujęciem ich w prototyp systemu informatycznego

   Zadanie 3

  Eksperymentalne prace rozwojowe związane z testowaniem technologii wspierającej wykrywanie emergentnych trendów społecznych i ekonomicznych w ramach procesu foresight dla inteligentnego miasta w warunkach kontrolowanych i w warunkach rzeczywistych oraz z opracowaniem ostatecznej formy technologii

  Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania innowacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnej wspierającej realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie automatyzacji wykrywania emergentnych trendów społecznych i ekonomicznych, przy wykorzystaniu narzędzi Big Data oraz analizy semantycznej, wspartych rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i dynamicznej reprezentacji ontologicznej. Opracowana technologia zostanie ujęta w przetestowanym w warunkach rzeczywistych prototypie systemu informatycznego. Walidacja technologii w toku przeprowadzonych testów prototypu pozwoli na osiągnięcie przez nią gotowości do komercjalizacji - wdrożenia.