IBR Inotec Lab

IBR Inotec prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową (B+R) w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki, takie jak:

Specyfikacja platformy developerskiej - wykorzystanie mieszanych technik zarządzania projektem

opracowanie specyfikacji funkcjonalnej platformy developerskiej wraz z repozytoriami, wspomagającej budowę systemów informatycznych opartych na zastosowaniu technologii Java przy wykorzystaniu zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.

Smart city

Opracowanie
przez Instytut Badawczo Rozwojowy Inotec Sp. z o.o. technologii wspierającej
realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie
automatyzacji identyfikacji trendów

AI w rozwoju kompetencji

Zastosowanie technologii AI umożliwiającej wprowadzenie wirtualnego gracza w celu opracowania gry rozwijającej kompetencje zarządzania produkcją EngiMaster, realizowany w konsorcjum z Centrum Badawczo Rozwojowe Pan Inqban Sp. z o.o.

AR w gastronomii

Opracowanie i testowanie prototypu rozwiązania do obsługi klienta w restauracjach
wraz z implementacją technologii rozszerzonej rzeczywistości

Opracowanie i testowanie
prototypu technologii sterującej procesem fermentacji wina

Opracowanie prototypu mechanizmu automatycznej weryfikacji
kompatybilności strategii i celów inwestycyjnych

Istotnym elementem prowadzonych prac badawczo rozwojowych jest upowszechnianie ich wyników w szerokim zakresie. Dla każdego obszaru w jakim prowadzimy prace badawcze znaleźć będzie można informacje o ich wynikach. W przypadku zainteresowania wynikami naszych prac prosimy o kontakt na adres mail: pracebr@ibrinotec.pl

IBR Inotec Lab

Działalność obejmuje prace badawcze i rozwojowe

  •    Nad systemami optymalizacji procesów przemysłowych w szczególności wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w systemach automatyki cyfrowej zapewniających usprawnienie procesów oraz modelowanie i prognozowanie zjawisk fizycznych
  • Nad systemami integracji danych przemysłowych oraz nad metodami analizy stanu technicznego urządzeń
  • Na zlecenie klienta zewnętrznegoobejmujące projektowanie, modelowanie oraz rozwój systemów informatycznych dla urządzeń związanych z wytwarzaniem