Budujemy wartość rozwijanych przez nas innowacji tworząc nowe firmy, świadcząc profesjonalne usługi doradcze, kompleksowo zarządzając projektami.

Skupiamy się na przedsiębiorstwach z szeroko pojętych branży ICT, technologii mobilnych, Internetu rzeczy, Big Data.

Instytut Badawczo Rozwojowy Inotec Sp. z o. o. posada status jednostki
naukowej  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki, art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z
26.6.2014).

Naszym głównym celem jest prowadzenie badań i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników. W zakresie realizowania prac badawczo-rozwojowych działamy przede wszystkim na rynku wspierania przedsiębiorstw. Skupiamy się głównie na
projektach w obszarze nowoczesnych technologii IT. Realizujemy projekty naukowe,
badawczo-rozwojowe a także dokonywanie transfery technologii i komercjalizacji
rezultatów badań naukowych w zakresie informatyki technicznej i
telekomunikacji, informatyki i nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Samodzielnie prowadzimy badania i prace rozwojowe oraz
rozpowszechniamy je poprzez nauczanie, publikację i transfer wiedzy.

Czym się zajmujemy?

account_balance_wallet

Komercjalizacja

Więcej »

Prototypowanie

Więcej »

Konsulting Biznesowy

Więcej »

Lean startup in company accelerator 

Więcej »

optymalizacja usability

Więcej »

Usługi IT

Więcej »

Kim jesteśmy?

Pasja

Jesteśmy zespołem ludzi z pasją, którzy tworzą i wdrażają innowacyjne projekty. Skupiamy się na przedsiębiorstwach z szeroko pojętych branży ICT, technologii mobilnych, Internetu rzeczy, Big Data.

Doświadczenie

Nasz zespół tworzył zaawansowane rozwiązania informatyczne, doradzamy przy projektach it, audytujemy i ulepszamy istniejące rozwiązania, specyfikujemy wymogi dla systemów. 

Kompleksowość

Budujemy wartość rozwijanych przez nas innowacji tworząc nowe firmy, świadcząc profesjonalne usługi doradcze, kompleksowo zarządzając projektami.

Zarządzanie

Zespół IBR Inotec posiada bogate wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu innowacjami, transferze technologii, tworzeniu strategii komercjalizacji, a także doradztwie transakcyjnym oraz wycenach technologii.

Rozwój współczesnej gospodarki niesie za sobą zapotrzebowanie na innowacje technologiczne. Dlatego w IBR Inotec realizujemy własne jak również w partnerstwie działania badawcze i rozwojowe zmieniając pomysły w realne przedsięwzięcia przynoszące zyski.

InotecLab

Co nas wyróżnia?

Dzięki konsekwencji w specjalizacji branżowej, oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania innowacjami i procesami innowacyjnymi:

  •  wyceny własności niematerialnych i prawnych, 
  •  szczegółowych analiz rynku i konkurencji, 
  •  doradztwa transakcyjnego w zakresie in i out-licensingu 
  •  pozyskiwania kapitału typu seed/venture capital oraz private equity 
  •  czasowego przejęcia pełni obowiązków zarządczych nad realizowanymi projektami (interim management). 

Większość realizowanych przez nas zleceń ma charakter krótkoterminowych kontraktów doradczych. 
Każde zlecenie doradztwa realizujemy traktując interes klienta jak własny.

Wierzymy, że nauka i biznes to naturalne połączenie, wiemy jednak, że osoby, które mają doskonałe pomysły i z zapałem pracują nad nowymi rozwiązaniami, nie zawsze potrafią odnaleźć się w świecie biznesu. Dlatego w IBR Inotec dbamy o to, aby zamienić takie pomysły w realne przedsięwzięcia przynoszące zyski.

Nasza oferta jest adresowana do:

1

Innowacyjnych firm oraz indywidualnych wynalazców

2

Jednostek naukowych i zespołów badawczych

3

centrów transferu technologii

4

Funduszy inwestycyjnych

Dlaczego IBR Inotec?

ponieważ cechują nas

Zrealizowane z sukcesami projekty

głęboka wiedza, doświadczenie i profesjonalizm

dostęp do unikatowych narzędzi i sieci kontaktów

Zespół IBR Inotec

Zespół IBR Inotec posiada bogate wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu innowacjami, transferze technologii, tworzeniu strategii komercjalizacji, a także doradztwie transakcyjnym oraz wycenach technologii. Nasz zespół posiada łącznie ponad dziesięć lat doświadczenia w zarządzaniu komercyjnymi projektami badawczymi, transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną, wycenach własności niematerialnych i prawnych, analizach rynkowych oraz pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu projektami badawczymi.

Prototypujemy oraz tworzymy zaawansowane rozwiązania informatyczne, doradzamy przy projektach it, audytujemy i ulepszamy istniejące rozwiązania, specyfikujemy wymogi dla systemów.